زندگی داریوش مقالات.

مقایسه اکانت‌های فروشنده سایت آمازون

تفاوت اکانت شخصی و حرفه‌ای فروشنده در وب سایت آمازون

راه‌اندازی کسب و کار در آمازون

آن‌چه قبل از باز کردن اکانت در وب سایت آمازون باید بدانید

نبایدهای ورود به خاک استرالیا

مواردی که نبايد برای ورود به استرالیا در چمدان داشته باشید

Photo by Sagar Soneji from Pexels

اولین محصولم به آمازون امریکا رسید

دراپ شیپینگ یعنی چه؟

دراپ شیپینگ یعنی چه؟

سایدبار کناری

روزهای مهاجرت

من به همراه خانواده‌ام در استرالیا زندگی می‌کنم

درباره داریوش

من به همراه خانواده‌ام در استرالیا زندگی می‌کنم. در این وب سایت می‌نویسم تا یادم نرود از کجا شروع کردم و کجا ایستاده‌ام و به کجا می‌خواهم برم.